Mikrousługi Java w UniCloud

Dropwizard – usługi gotowe w kilka minut

 

Mikroserwisy przeznaczone do uruchamiania w chmurze powinniśmy od samego początku projektować myślą o ich przeznaczeniu. Rozwiązania uniwersalne będą mniej wydajne.

 

Jednym z frameworków używanych w procesie budowania mikroserwisów Java jest Dropwizard, charakteryzujący się lekkością i szybkością dostarczania usług, zarówno podczas budowy, jak i uruchamiania usług internetowych [1]. Poniżej opiszemy, jak wygląda tworzenie aplikacji opartej o Dropwizard jako pliku JAR i dostarczanie ich jako skalowalnych mikroserwisów w chmurze UniCloud. Proces automatyzowany jest z wykorzystaniem narzędzia Dropwizard Fat Jar Builder, które tworzy węzeł Maven z zestawem serwerów JVM i inicjuje dostarczanie aplikacji.

 

 

Rysunek 1: Schemat działania [2]

 

Instalacja Dropwizard Fat Jar Builder

W panelu UniCloud [3] z listy gotowych aplikacji wybierz Dropwizard Fat Jar Builder i kliknij Zainstaluj

Rysunek 2: Wybór klastra do instalacji.

Możesz też zaimportować manifest Dropwizard Fat Jar Builder z GitHub [4]:

Rysunek 3: Import manifestu.

W razie potrzeby zmień ustawienia instalacji (na przykład  odsyłacz do projektu w Git Repo albo nazwę środowiska) oraz naciśnij Zainstaluj.

Rysunek 4: Instalacja środowiska

Po zakończeniu instalacji i budowy projektu pojawi się odpowiedni komunikat. Zaczekaj do zakończenia wdrożenia

Rysunek 5: Proces wdrażania

Rysunek 6: Zakończenie instalacji

Po instalacji weryfikujemy, czy proces zakończył się pomyślnie, otwierając przeglądarkę

Rysunek 7: Weryfikacja poprawności instalacji

Uruchamianie wielu mikrousług z projektami Dropwizard

Utworzony węzeł Maven może służyć do budowy innych projektów i wdrażania ich w innych projektach,

Rysunek 8: Schemat tworzenia kolejnych projektów

Na początku należy utworzyć oddzielne środowisko z Java Engine

Rysunek 9: Tworzenie drugiego środowiska

A następnie dodać projekt do węzła Maven w początkowym środowisku

Rysunek 10: Dodawanie drugiego środowiska

Określ nazwę, link do projektu i środowisko, w którym ma zostać wdrożony. Zdecyduj, czy aktualizacje mają być aktywowane automatycznie. Potwierdź naciskając Dodaj + Utwórz.

Rysunek 11: Dodawanie drugiego projektu do węzła Maven

Rysunek 12: Maven obsługujący pierwsze dwa projekty

W ten sposób można budować i wdrażać aplikacje oparte o Dropwizard, tworząc mikrousługi w chmurze.

[1] Dropwizard:
https://www.dropwizard.io/1.3.11/docs/
[2] Jelastic, Blog:
https://jelastic.com/blog/dropwizard-automatic-build-and-deploy-to-cloud-native-microservices
[3] Panel UniCloud:
https://app.unicloud.pl
[4] Dropwizard Fat Jar Builder:
https://github.com/jelastic-jps/dropwizard/tree/master/microservice-fat-jar

Autor:

Piotr Niemcewicz pracuje jako inżynier w Centrum Danych Asseco Data Systems S.A., gdzie zajmuje się projektowaniem i wsparciem podczas wdrażania systemów.

[[[["field6","contains","@"]],[["show_fields","field30"]],"and"]]
1 Step 1
Zapytaj eksperta
imię i nazwisko
telefon
pytanie / temat rozmowy
0 /

Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora, którym jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia.
Przetwarzamy Państwa dane w celu: przygotowanie odpowiedzi na złożone zapytanie oraz  przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do: dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. 
Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem:
https://www.assecods.pl/wp-content/uploads/Klauzula-informacyjna-formularz-kontaktowy.pdf

Previous
Next

Dell
Cisco
vmware
Emc2
Certum
Microsoft
IBM

 

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia.
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności