Kontakt

Kontakt handlowy:

+48 91 42 57 444
cpd@assecods.pl

Wsparcie techniczne:

pomoc@cpd.assecods.pl

Asseco Data Systems S.A.

ul. Podolska 21
81-321 Gdynia
NIP: 5170359458
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000421310 Kapitał zakładowy w wysokości
120 002 940,00 PLN jest opłacony w całości.

Centrum Danych
Szczecin

Asseco Data Systems
ul. Królowej Korony Polskiej 21
70-486 Szczecin

Centrum Danych
Szczecin

Asseco Data Systems
ul. Bajeczna 13
71-838 Szczecin

Centrum Danych
Bydgoszcz

Asseco Data Systems
ul. Kurpińskiego 9
85- 950 Bydgoszcz

Centrum Danych
Łódź

Asseco Data Systems
ul. Narutowicza 136
90-146 Łódź