Ghost i UniCloud

Konfiguracja Ghost Publishing Platform z wykorzystaniem Node.js


Ghost jest prostą, ale jednocześnie potężną platformą wydawniczą, mającą w zamierzeniu twórców dostarczyć zestaw dostępnych dla każdego narzędzi ułatwiających publikowanie.
Projekt został udostępniony jako open source [1].

Tworzenie środowiska na platformie UniCloud:
1. Zaloguj się do panelu UniCloud [2]
2. Utwórz środowisko Node.js z bazą MySQL, wpisz nazwę środowiska i wciśnij przycisk Utwórz [3]


3. Po stworzeniu środowiska


4. dodaj projekt z repozytorium GitHub [4]


5. Po dodaniu repozytorium naciśnij Wyślij i wybierz środowisko, które zostało utworzone.

Połączenie bazy danych MySQL

Połączenie bazy konfigurujemy używając phpMyAdmin

1. W panelu administracyjnym obok węzła bazy danych naciśnij przycisk Otwórz w przeglądarce

2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło (zostały wysłane na e-mail) i naciśnij przycisk Wykonaj

3. W pulpicie phpMyAdmin kliknij zakładkę Bazy danych, określ jej nazwę i wciśnij Utwórz

4. Skonfiguruj serwer Node.js naciskając przycisk Konfiguruj obok serwera aplikacji:

5. W pliku /home/jelastic/ROOT/core/server/config/defaults.json zmień sekcje adresy URL i server, zastępując je rzeczywistym łączem do utworzonego środowiska i wewnętrznym adresem IP kontenera Node.js
{
“url”: “<environment URL>“,
“server”: {
“host”: “<internal IP of NodeJS container>“,
“port”: 8080
}
}

6. Analogicznie w pliku /home/jelastic/ROOT/core/server/config/env/config.production.json zmień sekcje URL i database wpisując aktualny adres IP kontenera MySQL, DB user form email – podając Username i Password otrzymane pocztą oraz DB name zastępując nazwą utworzonej bazy danych.
{
“database”: {
“client”: “mysql”,
“connection”: {
“host” : “<internal IP of MySQL container>“,
“user” : “<DB user from email>“,
“password” : “<DB pass from email>“,
“database” : “<DB name>“
}
}
}

7. W pliku /home/jelastic/ROOT/core/server/config/env/config.development.json zmień sekcję URL wpisując nazwę Twojego środowiska
{“url”: “<environment URL>“}

8. Połącz się ssh z serwerem Node.js i zainstaluj knex, narzędzie do migracji bazy danych
cd ROOT/
sudo npm install -g knex-migrator

9. Zainicjalizuj bazę korzystając ze skryptu:
knex-migrator init
10. Na końcu zaktualizuj serwer Node.js aplikując zmiany

11. Aplikacja jest stworzona, skonfigurowana i uruchomiona na platformie UniCloud. Możesz ją otworzyć w przeglądarce

12. Twoje własne wydawnictwo jest gotowe do pracy!

Info:
[1] Ghost:
https://ghost.org/pl
[2] Panel UniCloud:
https://app.unicloud.pl
[3] Jelastic, Blog:

Easy Setup of Ghost Publishing Platform with Node.js Hosting from Jelastic Cloud


[4] Repozytorium Ghost:
https://github.com/TryGhost/Ghost

 

 

Autor:

Piotr Niemcewicz, pracuje w Centrum Danych Asseco Data Systems SA jako Starszy Inżynier Systemów IT, zajmuje się projektowaniem systemów i wsparciem podczas ich wdrażania. Na co dzień rozwija Bazę Wiedzy UniCloud.

[[[["field6","contains","@"]],[["show_fields","field30"]],"and"]]
1 Step 1
Zapytaj eksperta
imię i nazwisko
telefon
pytanie / temat rozmowy
0 /

Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora, którym jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia.
Przetwarzamy Państwa dane w celu: przygotowanie odpowiedzi na złożone zapytanie oraz  przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do: dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. 
Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem:
https://www.assecods.pl/wp-content/uploads/Klauzula-informacyjna-formularz-kontaktowy.pdf

Previous
Next

Partnerzy technologiczni

Dell
Cisco
vmware
Emc2
Certum
Microsoft
IBM

 

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia.
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.
Polityka prywatności